Medische apparatuur kopen? Leasen is slimmer!

Elk medisch – of esthetica bevorderend
apparaat kunt u leasen!

ClinicLease helpt u bij de financiering van medische apparatuur en apparatuur ter bevordering van de persoonlijke esthetiek. We hebben een lease-oplossing voor elk instrument of apparaat dat voor die doeleinden wordt aangewend. De hulpmiddelen kunnen diagnostische of therapeutische functies hebben, ze kunnen laparoscopie betreffen maar ook fitness apparatuur, lasers, scanners enzovoort. Twijfelt u over een apparaat? Niet doen, vraag het ClinicLease.

De wet Medische Hulpmiddelen maakt deze onderverdeling:
• Diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten,
• Diagnose, bewaking, behandeling, verlichting of compensatie van 
verwondingen of een handicap,
• Onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch proces,
• Beheersing van de bevruchting, waarbij de belangrijkste beoogde werking in of aan het menselijk lichaam niet met farmacologische of immunologische middelen of door metabolisme wordt bereikt, maar wel door dergelijke middelen kan worden ondersteund.

Denk aan scanner, laser, röntgenapparaat, behandelstoel, behandeltoren, autoclaaf, afzuigmotor, behandelbank, thermodesinfector, operatielamp, chirurgisch instrumentarium, amalgaam afscheider, medisch meubilair, dokterskast, compressor en nog veel meer.