Medische ICT aanschaffen? Leasen is slimmer!

Medische ICT leasen

De integratie van ICT en medische technologie is in volle gang. Veel technologische ontwikkelingen leunen op digitalisering en een slim uitgedokterde verwerking van data. Mede door de komst van het elektronisch patiëntendossier (EPD) is de behoefte aan geïntegreerde oplossingen explosief gegroeid. Veel ZBC’s en privéklinieken nemen een voortrekkersrol bij deze ontwikkeling. Zij hebben immers servicegerichtheid en efficiency hoog ik het vaandel staan en zij snappen dat uitgekiende medische ICT het werkproces en de patiënttevredenheid aanzienlijk kunnen bevorderen. Daarvoor zijn echter wel hulpmiddelen nodig, kostbare apparatuur en communicatiemiddelen bijvoorbeeld. Zaken die via een lease-oplossing van ClinicLease tegen gunstige voorwaarden aangeschaft kunnen worden, en het werk in uw kliniek kunnen bevorderen.