Financieringsservice

Leasen maakt zorgondernemen makkelijker

De zorgvraag neemt enorm toe de komende jaren. Denk alleen al aan de vergrijzing, aan al die mensen die langer leven en nadrukkelijker een beroep doen op de zorg. Daarmee neemt ook de vraag toe naar efficiencyverbetering. Gelukkig gebeurt er al veel op dat gebied. De technologische ontwikkelingen in de zorg gaan in rap tempo door en stellen zorgprofessionals in staat nauwkeuriger en efficiënter hun beroep uit te oefenen.

Ziekenhuizen spitsen zich toe op een beperkt aantal specialismen om tegemoet te komen aan die trend. Standaardisatie in combinatie met een hoog volume moeten de kwaliteit waarborgen en tegelijk de kosten laag houden. Het aantal zelfstandige behandelcentra en privéklinieken groeit daarom gestaag. Deze organisaties kunnen immers beter anticiperen op die zorgbehoeftes en op de vraag naar esthetische ingrepen bijvoorbeeld. De afhankelijkheid van state-of-the-art medische voorzieningen en de noodzaak om te blijven innoveren, zijn typerend geworden voor deze sector.

Voorheen werden alle investeringen in de zorg met bancaire kredieten gefinancierd. In een sector die zo onderhevig is aan innovatie, is leasen een uitstekend financieringsalternatief. Waarmee zorgprofessionals tussentijds apparatuur kunnen upgraden, waarmee opbrengsten en kosten in balans gebracht kunnen worden en waarmee grote aanslagen op budgetten niet meer nodig zijn. Leasen maakt het voor zorgondernemers een stuk makkelijker. Bij ClinicLease is het leasen een financieringsservice die voorziet in uw plannen op de korte en lange termijn met de nodige flexibiliteit en transparantie. Laten we eens de koppen bij elkaar steken?